Aktualności

Paka dla dzieciaka 2016

Adwent i Boże Narodzenie to czas obdarowywania. Bóg obdarował nas największymi darami - darem zbawienia od grzechu i darem życia wiecznego przez przyjście na świat Jezusa Chrystusa. My też możemy obdarować innych darem dobroci i wzbogacić ich świętowanie przez przygotowanie dla najbiedniejszych dzieci świątecznej paczki.

Caritas Pallotyńska Zespół Radom kolejny już rok organizuje akcję pt. „Paka dla dzieciaka”. Począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu każdy parafianin może z choinki w kościele wziąć specjalną ozdobę choinkową oznaczoną wiekiem i płcią dziecka i przygotować we własnym zakresie paczkę dla niego. Po zebraniu wszystkich paczek, pracownicy i wolontariusze Caritas Pallotyńskiej dostarczą je osobiście przed samymi Świętami.

Prosimy o nieumieszczanie w paczkach rzeczy nietrwałych jak np. świeże owoce gdyż mogą ulec zepsuciu. Paczki prosimy przynosić do Biura Caritas, zakrystii lub kancelarii parafialnej do 15 grudnia.


Sympozjum na temat profilaktyki uzależnień

26 października 2016 odbyło się sympozjum pt. „Zawalcz o lepsze jutro dla siebie i swojej rodziny” zorganizowane przez Caritas Pallotyńską Prowincji Chrystusa Króla SAK Zespół Radom. Sympozjum było poświęcone problemom alkoholowym i konsekwencjami uzależnień w życiu człowieka i społeczeństwa. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na problem Dorosłych Dzieci Alkoholików (tzw. DDA) i budowania relacji rodzinnych w tych środowiskach, dotkniętych alkoholizmem.

Sympozjum rozpoczął i zakończył - ks. Artur Wierzbicki SAC - Dyrektor Caritas Pallotyńska Zespół Radom. Wygłosił prelekcję z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych pt. „Uzależnienie to nie katar samo nie przejdzie”. Kolejny prelegent, terapeuta uzależnień mgr Mirosława Grzeszczyk, poprowadziła prelekcję „Zagrożenia współczesnej rodziny prowadzące do uzależnienia od alkoholu”. Obie prelekcje w fachowo przedstawiły zagadnienia i patologie związane z relacjami i zachowaniami w rodzinie zdrowej i rodzinie, w której występuje alkoholizm.

Reakcje i problemy zdrowotne – także i te tragicznie kończące się śmiercią – a związane z nadużywaniem alkoholu zostały przybliżone przez panią Katarzynę Wolską Dziwisz – lekarza psychiatrę, która od lat pracuje z pacjentami bardzo głęboko uzależnionymi od alkoholu. Temat prelekcji „Wpływ alkoholu na zdrowie fizyczne i psychiczne uzależnionego i jego rodziny. Stany nagłe u pacjentów nadużywających alkoholu - wskazania do pilnej interwencji lekarskiej” – precyzyjnie wyjaśnia o czym była mowa.

Na zakończenie w prelekcji ”Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej” głos zabrała Barbara Rozińska – żona od lat niepijącego alkoholika (bo alkoholikiem pozostaje się do końca życia, a cała rodzina alkoholika jest obciążona już na zawsze syndromem alkoholizmu). Przeżycia, doświadczenia i środki zapobiegawcze przed „skutkami ubocznymi” alkoholizmu w rodzinie – o tym mogliśmy się dowiedzieć z jej relacji.

5-godzinne sympozjum było skierowane do osób, które zawodowo i społecznie zajmują się pracą z osobami uzależnionymi. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób. Byli to psycholodzy i pedagodzy z radomskich szkół, pracownicy socjalni MOPS, Caritas Diecezji Radomskiej, Urzędu Miejskiego w Radomiu.
Przerwę na kawę i poczęstunek uczestnicy wykorzystali nie tylko na posilenie się, ale i na żywe rozmowy między sobą – dzieląc się własnymi doświadczeniami z pracy z osobami uzależnionymi. Można też było bezpośrednio porozmawiać z prelegentami, poruszając konkretne przypadki, z którymi spotkali się nasi goście.

Sympozjum było dofinansowane poprzez dotację Gminy Miasta Radomia w ramach działania Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym priorytet  współpracy:  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.


Sympozjum na temat profilaktyki uzależnień

Caritas Pallotyńska będzie gospodarzem sympozjum "Zawalcz o lepsze jutro dla siebie i swojej rodziny" poświęconemu problematyce profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz zagrożeń współczesnej rodziny.

Caritas Pallotyńska - Sympozjum

Sympozjum skierowane jest do: rodziców, opiekunów, wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych, pracowników socjalnych, pedagogów, kuratorów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych profilaktyką uzależnień wśród młodzieży i rodzin.

Sympozjum odbędzie się 26 października 2016 r.  w Sali Konferencyjnej Klubu Abstynentów Wzajemnej Pomocy Victoria w Radomiu, ul. Wjazdowa 4, w godzinach 10:00 - 15:00. Ze względów organizacyjnych oraz ograniczonej liczby miejsc, zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować do dnia 24.10.2016 r. - telefonicznie, pod numerem 48 366 41 43 od 9.00 do 13.00 lub mailowo na adres: caritas@pallotyni.pl


Pielgrzymka rodzin na Św. Krzyż i do Św. Katarzyny - 24 września 2016 r.

W ramach programu "Rodzina silna miłością" Caritas Pallotyńskiej Zespół Radom, 24 września 2016 r. odbyła się rodzinna pielgrzymka do Świętego Krzyża i Świetej Katarzyny. Program zakłada wspólne przeżywanie, poznawanie i zabawę rodziców z dziećmi i skierowany jest do rodzin parafii Świętego Józefa.

Na Świętym Krzyżu zwiedziliśmy Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Wspólnie . Wjazdowa 4, w godzinach 10:00 - 15:00.
Sympozjum skierowane jest do: rodziców, opiekunów, wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych, pracownikó socjalnych, pedagogów, kuratorów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych profilaktyką uzależnień.

Ze względów organizacyjnych oraz ograniczonej liczby miejsc, zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować duczestniczyliśmy w Eucharystii i adoracji Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, polecając Bogu nasze rodziny. Przewodnik oprowadzając nas po klasztorze mówił o historii, zabytkach i ludziach od wieków związanych z tym miejscem. Z wieży widokowej, która niedawno została po 100 latach odbudowana, mogliśmy podziwiać piękną panoramę Gór Świętokrzyskich.

Zwiedziliśmy także Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób starszych miejsce to było bardzo miłym zaskoczeniem. Nowoczesne, multimedialne muzeum pokazuje w szczególny sposób, poprzez spektakl światła, dźwięku i obrazu, dzieje tej ziemi od prehistorii do współczesności.

Po południu przybyliśmy do Św. Katarzyny, do Domu Rekolekcyjnego Księży Pallotynów „Wieczernik”. Po pysznym obiedzie oraz chwili wytchnienia, spotkaliśmy się z Ks. Marcinem Krzysztoszkiem. Przedstawił On ośrodek, który jest miejscem kształtowania i duszpasterstwa powołań do służby Chrystusowi, ale także miejscem refleksji rekolekcyjnej i wypoczynku z Bogiem, z którego może każdy skorzystać.

Wracając do domu, rozważaliśmy adhortację Papieża Franciszka Amoris Laetitia - „O miłości w rodzinie”. Zarówno dla zakładających rodzinę, jak i już w rodzinie obecnych jest ona źródłem poznania, że „Radość miłości przeżywana w rodzinie, jest także radością Kościoła”. Słowa z adhortacji nie raz słyszeliśmy z ust papieża Franciszka: „[…] W rodzinie: „trzeba używać trzech słów [...]: proszę, dziękuję i przepraszam. Są to trzy słowa klucze!”.[...] Właściwe słowa, wypowiedziane w odpowiednim czasie, chronią i pokrzepiają miłość dzień po dniu."

W duchu krzepiących słów Franciszka, dotarliśmy autokarem do naszej świątyni parafialnej w Radomiu, gdzie ks. Paweł Śliżewski, duszpasterz pielgrzymki, udzielił nam Chrystusowego błogosławieństwa.

Z wszystkich dobrodziejstw wyjazdu mogliśmy skorzystać dzięki dofinasowaniu działań Caritas Pallotyńskiej przez Wojewodę Mazowieckiego


Letni wypoczynek w Świetlicy - 4 -15 lipca 2016 r.

Od 4 do 15 lipca Świetlica Caritas Pallotyńskiej Zespół Radom zapewniła grupie swoich podopiecznych letnie zajęcia wakacyjne. Każdego dnia przewidziana była główna atrakcja oraz gorący posiłek. Pierwszego dnia bawiliśmy się w poszukiwanie skarbu, odnajdując kolejne podpowiedzi ukryte na terenie okolic świetlicy, a radosna ale wyczerpująca zabawa zakończyła się wspólnym grillowaniem.

Następne dni to zajęcia na ściance wspinaczkowej, wyjazd na Farmę Iluzji, wizyta w fascynującej Astrobazie i odwiedziny restauracji La Spezia. Wszystkich zafascynowała Jaskinia Raj niedaleko Chęcin i jej twory geologiczne powstałe przed wiekami. Podczas naszego letniego wypoczynku nie mogło oczywiście zabraknąć seansu kinowego, turnieju sportowego z prawdziwą rywalizacją i prawdziwymi nagrodami czy wspólnej gry w kręgle w profesjonalnej kręgielni, a młodsze dzieci czerpały dwukrotnie radość z zabaw w Hula Parku.

Letni wypoczynek wakacyjny dzieci ze Świetlicy Caritas Pallotyńskiej możliwy był w dużej części dzięki finansom pozyskanym przy okazji Festynu Rodzinnego 5 czerwca.

Jeden z opiekunów samodzielnie stworzył prezentację zdjęć z kilku dni wspólnych zajęć z podkładem muzycznym. Zapraszamy do jej obejrzenia (prosimy o włączenie głośników), a także do obejrzenia zdjęć z turnieju sportowego.Pielgrzymka do Lublina i Majdanka

W środę, 22 czerwca jako Caritas Pallotyńska odbyliśmy pielgrzymkę autokarową do Lublina i Majdanka.

Na początku naszego pielgrzymowania mieliśmy okazję zwiedzić Obóz koncentracyjny w Majdanku. Ta wizyta wywarła na wszystkich ogromne wzruszenie i głebokie uczucia współczucia i smutku.

Kolejny punkt programu - odwiedziny Archikatedry Lubelskiej były centralnym wydarzeniem naszej wycieczki. W archikatedrze modliliśmy się do Matki Boskiej Płaczącej - kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz uczestniczyliśmy w Mszy świętej we wszystkich naszych intencjach. Modliliśmy się także za wszystkie ofiary obozów koncentracyjnych i o to, aby takie obozy już nigdy nie powróciły. Po Mszy świętej pielgrzymi oglądali Zamek Lubelski i mieli możliwość nabycia pamiątek z wycieczki.

W drodze powrotnej uzupełniliśmy kalorie w restauracji "Bida", której nazwa zupełnie nie przystawała do obfitości i smaku obiadu nam zaserwowanego. Pełni wrażeń i w dobrych nastrojach wracaliśmy do domu.

Cała pielgrzymka minęła w atmosferze przyjaźni, życzliwości i radości ze wspólnego przeżywania.

Archiwum aktualności